← Επιστροφή στην αρχική σελίδα
Λήψη σε μορφή .pdf

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για Λογισμικό της OMNI SOLUTIONS IKE

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (“EULA”) της OMNI SOLUTIONS IKE (η “Άδεια”) είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και στη OMNI SOLUTIONS IKE με αντικείμενο οποιοδήποτε προϊόν λογισμικού της OMNI SOLUTIONS IKE, το οποίο περιλαμβάνει λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενδέχεται να περιλαμβάνει συναφή αποθηκευτικά μέσα, έντυπο υλικό και άμεση (“online”) ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση (“ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”).

Οποιοδήποτε λογισμικό παρέχεται μαζί με το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και έχει ξεχωριστή άδεια χρήσης τελικού χρήστη χορηγείται υπό τους όρους αυτής της άδειας. Εάν εγκαταστήσετε, αντιγράψετε, κάνετε λήψη, αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας και δεσμεύεστε από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Μπορείτε, ωστόσο, να το επιστρέψετε στο σημείο πώλησης, απ’ όπου το προμηθευτήκατε, για πλήρη επιστροφή του τιμήματος. Η επιστροφή είναι δυνατή εντός 30 ημερών από την απόκτηση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν πωλείται το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με αυτήν την Άδεια σας χορηγούνται τα εξής δικαιώματα *:

* Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η OMNI SOLUTIONS IKE επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα τίτλων και πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του περιεχομένου και μπορεί να προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους και συμβάσεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η Άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο. Εάν αυτό το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ περιέχει τεκμηρίωση που παρέχεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτής της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Δεν έχετε δικαίωμα αναπαραγωγής του έντυπου υλικού που συνοδεύει το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε τρίτους.

4. ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Μετά την εγκατάσταση του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σύμφωνα με την παρούσα Άδεια, μπορείτε να διατηρήσετε αντίγραφα για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης, Εκτός ειδικής άδειας παρεχόμενης από την OMNI SOLUTIONS IKE δεν μπορείτε να έχετε παραπάνω από μία διαφορετικές εγκαταστάσεις ενεργές με την ίδια άδεια λογισμικού τελικού χρήστη. Τα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων αποτελούν ευθύνη του πελάτη.

5. ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η OMNI SOLUTIONS IKE, αν και έχει ελέγξει τη πιστότητα και την ποιότητα του προγράμματος, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για τη πιστότητα και τα τυχόν λάθη του Προϊόντος Λογισμικού και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση απέναντι στον πελάτη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Προϊόντος Λογισμικού. Η OMNI SOLUTIONS IKE δεν εγγυάται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο πρόγραμμα, ούτε την απόλυτη ακρίβεια αυτών. Ο πελάτης αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους ή παράλειψης, οφείλει να διασταυρώνει και να επαληθεύει τις αντληθείσες πληροφορίες σε πρωτότυπες πηγές. (Οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη του κατασκευαστή και των αντιπροσώπων περιορίζεται μέχρι της αξίας που περιγράφεται στους κοινούς όρους πώλησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά και στην διαδρομή https://omni.gr/general-terms-of-sale.html).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ https://omni.infocube.gr/general-terms-of-sale.html